VVE - Traject

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. De jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met vroeg- en voorscholen in Breda. Als je kind in aanmerking komt voor het VVE - traject ontvang je een aantal extra contactmomenten op het consultatiebureau en word je kind aangemeld voor dit traject door de jeugdverpleegkundige.

Het VVE traject is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind en draagt bij aan een goede start op de basisschool. VVE  is gericht op extra taal- en spraakaanbod en ouderbetrokkenheid.

De toelatingseisen voor het VVE traject  worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente Breda.