Speciaal onderwijs

Jong JGZ is ook betrokken bij de scholen die speciaal onderwijs aanbieden.

Speciaal Onderwijs (SO)
Op het Speciaal Onderwijs zitten kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen vanwege lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke aandoeningen, leer- en/of ontwikkelingsproblemen of vanwege psychiatrische- en/of gedragsproblemen.

Op het moment dat je kind start op een school waar speciaal onderwijs wordt aangeboden, wordt het kind, afhankelijk van wanneer het laatste onderzoek is geweest, met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een “intrede- onderzoek”. Dit “intrede- onderzoek” wordt uitgevoerd door de jeugdarts en de assistente JGZ. We kijken samen met je kind en jou als ouder hoe het gaat, waarna eventuele vervolgonderzoeken in overleg met ouder(s) worden afgesproken. Dit kan gaan om een onderzoek op indicatie en/of kortdurende begeleiding. Daarnaast worden ouders verzocht een vragenlijst in te vullen, met algemene vragen over de gezondheid en ontwikkeling van het kind.

Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO)
Op het Speciaal Voortgezet Onderwijs wordt zo veel mogelijk gewerkt volgens de reguliere werkwijze in het voortgezet onderwijs. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Meer informatie
Wil je weten hoe het aanbod er voor jouw kind uitziet? Neem contact op met het Jong JGZ Contactcentrum. Zij zullen je vraag doorzetten naar het betreffende team.