Digitaal Dossier JGZ

Voor elk kind leggen we een digitaal medisch dossier aan. Dat is verplicht volgens de Nederlandse wet WPG. In dit dossier bewaren we gegevens over de groei en ontwikkeling van je kind, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van je kind goed volgen en dat helpt ons bij de zorg voor jouw kind.

Laatste informatie
Met het digitale dossier hebben onze medewerkers altijd toegang tot de laatste informatie over jouw kind en hoef je niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.

Toegang tot dossier
Het dossier is beveiligd en alleen toegankelijk voor direct betrokken JGZ-professionals die werken volgens ons privacyreglement. Het dossier is dus niet toegankelijk voor andere zorgverleners en samenwerkingspartners uit ons netwerk zoals huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie of justitie. Ook niet als zij bij de zorg voor je kind betrokken zijn.

Recht op inzage
Als ouder / verzorger heb je het recht om te weten welke informatie is opgenomen in het digitale dossier. Dit geldt ook voor jouw kind. Bij afspraken met de JGZ kun je altijd meekijken of vragen wat de arts of verpleegkundige in het dossier noteert. Vraag gerust om uitleg als je iets niet begrijpt. Wil je het dossier uitgebreider bekijken? Bel of mail dan het Jong JGZ Contactcentrum. Als gegevens niet kloppen, dan mag je dat laten corrigeren of verwijderen. 

  • Kinderen tot 12 jaar:  als ouder heb je recht op inzage in het dossier van joud kind. Ook mag je vragen om een wijziging of verwijdering van gegevens in het dossier.
  • Kinderen tussen 12 en 16 jaar: tussen de twaalf en zestien jaar mogen kinderen zelf hun dossier inzien. Ook mogen ze vragen om een wijziging of verwijdering van gegevens in het dossier. Jij kunt als ouder ook het dossier inzien als jouw kind hiervoor toestemming geeft. 
  • Jongeren vanaf 16 jaar: vanaf deze leeftijd beslist een jongere zelf over het inzien van zijn/haar dossier. De jongere kan zelf een verzoek doen en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de ouder(s).Ook mogen ze vragen om een wijziging of verwijdering van gegevens in het dossier. Als ouder krijg je alleen informatie over jouw kind als hij/zij daar toestemming voor geeft.

Overdracht dossier bij verhuizing
Ga je verhuizen naar bijvoorbeeld een woonplaats buiten ons werkgebied? Dan dragen we het digitale dossier van jouw kind over aan de JGZ-organisatie die de zorg van ons overneemt. Hiervoor vragen we altijd eerst toestemming aan jou of je kind.  

Meer informatie
Lees meer over het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) op www.ddjgz.nl.

Heb je vragen over het Digitaal Dossier JGZ? Bekijk onze veelgestelde vragen-pagina of neem contact op.

Veelgestelde vragen Contact