Samen bekijken we wat je kind nodig heeft

Wat gaat er goed en wat hebben jij, je kind en je gezin nog nodig? Tijdens onze contactmomenten gaan we hierover samen in gesprek. We luisteren goed naar je vragen en behoeften en als het nodig is zoeken we samen passende hulp.

Samen bekijken we wat jij en je kind nodig hebben

Onze professionals gebruiken de gespreksmethodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ). Daarbij wordt gekeken naar drie thema's:

  1. de ontwikkeling van je kind
  2. de opvoeding binnen het gezin
  3. de omgeving waarin je kind opgroeit

We maken deze thema's zichtbaar door een kaart met plaatjes erop te laten zien. Onder elk thema zie je mogelijke gespreksonderwerpen. In gesprek met onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en pedagogisch adviseurs kom je deze kaart dus tegen. Onze ervaring is dat deze methodiek goed helpt om samen in beeld te krijgen wat jij en je kind nodig hebben.

Klik op een van de plaatjes hieronder om de GIZ-kaart 0-4 jaar of 4-12 jaar te vergroten en een uitleg per onderwerp te lezen. 

GIZ-kaart 0-4 jaar

GIZ-kaart NIEUW

GIZ-kaart 4-12 jaar

GIZ-kaart 4-12