Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in Breda per 1 januari naar GGD West-Brabant

Vanaf 1 januari 2024 voert GGD West-Brabant de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in Breda uit. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Breda. Het besluit van de gemeente heeft gevolgen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, hun ouders/verzorgers en voor je vaccinaties tijdens de zwangerschap

Consult baby consultatiebureau

Verzoek aan alle Bredase ouders

Voor de overgang van de zorg naar GGD is in 2023 aan alle ouders gevraagd om toestemming te geven voor overdracht van de digitale dossiers. Als je de toestemming al hebt gegeven kun je via het ouderportaal van GGD West Brabant je dossier inzien.

Als je nog geen toestemming voor overdracht hebt gegeven en je wilt dat alsnog doen, dan kun je een mail sturen met je toestemming naar contact@jongjgz.nl.

We vragen je om goed aan te geven:

  • Dat je middels deze mail toestemming geeft voor overdracht van het digitale dossier
  • Voor welk kind of kinderen je toestemming voor overdracht geeft
  • Geboortedatum van je kind of kinderen
  • Je eigen naam en de relatie tot het kind of kinderen

Let op: alleen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag mogen toestemming geven.

Wat is de situatie?

  • Per 1 januari zijn alle consultatiebureaus van Jong JGZ in Breda gesloten. 

  • Vanaf 1 januari voert GGD West-Brabant de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uit. Hier horen ook het consultatiebureau en de vaccinaties tijdens de zwangerschap bij. 

  • Het dossier van je kind is niet meer via het ouderportaal van Jong JGZ te benaderen. Zodra je dossier is overgedragen aan GGD West-Brabant kun je inloggen op het ouderportaal van GGD West Brabant.

Heb je vragen hierover?

GGD West Brabant