Kindermishandeling

Kindermishandeling bestaat uit verschillende vormen van mishandeling en verwaarlozing. Als in een gezin kindermishandeling voorkomt, gaat het vaak om meerdere vormen. Voor kinderen is thuis, dus bij hun eigen ouders, broertjes en zusjes, bijna de hele wereld. Daarom is het belangrijk dat die wereld liefdevol, voorspelbaar en veilig is. Als kinderen thuis niet veilig zijn, is dat heel schadelijk voor ze.

Oorzaken kindermishandeling
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld omdat je als ouder overspannen raakt of omdat je relatieproblemen hebt. Misschien zijn er vervelende dingen gebeurd en zie je het zelf even niet meer zitten. Of ben je daar zoveel mee bezig, dat je niet goed voor je kind kunt zorgen. Wat doe je dan?

Zoek hulp voor jezelf 
Als je jouw kind niet het veilige thuis kunt bieden dat je zou willen, zoek dan hulp. Kies voor je kind! Je hoeft er niet alleen voor te staan: praat erover met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je eigen ouders, broer of zus. Met een goede vriendin of met de buurman. Zij kunnen je helpen.

Zorg dat je kind veilig is
Je eigen huisarts, de jeugdgezondheidszorg, het sociaal wijkteam, maar ook de mensen van Veilig Thuis (0800-2000) willen je altijd advies geven en helpen om de situatie te veranderen. 

Wat doet de jeugdgezondheidszorg?
De jeugdgezondheidszorg vindt het erg belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om thuis veilig op te groeien. Onze jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en assistenten zijn verplicht om bedreiging van de veiligheid in een gezin te signaleren en in kaart te brengen. Zij gebruiken hiervoor de landelijke Meldcode Kindermishandeling/Huiselijk Geweld.

Ook hebben we vier aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld bij Jong JGZ. Zij helpen en adviseren onze zorgprofessionals bij moeilijke situaties.

Onze jeugdartsen/jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau en op school zijn altijd bereid om naar je te luisteren en mee te denken. Het belang van je kind staat hierin altijd voorop!

Gaat het niet om je eigen kind?
Bel Veilig Thuis (0800-2000) voor advies. Je bespreekt dan samen met een deskundige de situatie. Dat kan ook anoniem.
Lees meer over het herkennen van de signalen van kindermishandeling.