Kind naar Gezonder Gewicht

Overgewicht en obesitas nemen flink toe in Nederland. Ook onder kinderen. Kinderen die in armoede leven of in een problematische gezinssituatie opgroeien hebben hier vaker last van. Zij verdienen onze aandacht. De gezinsgerichte netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KNGG) biedt deze kinderen passende ondersteuning en zorg, zodat er meer ruimte ontstaat om aan een gezonde leefstijl te werken. 

Kind naar Gezonder Gewicht

Hoe werkt Kind naar Gezonder Gewicht? 


Bij deze netwerkaanpak staan het kind en de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein centraal. Het gezin heeft één contactpersoon, de Centrale Zorgverlener. Dit is een jeugdverpleegkundige uit de jeugdgezondheidszorg. De zorgverlener begeleidt het gezin, kijkt naar achterliggende oorzaken die een gezonde leefstijl in de weg kunnen staan, de huidige situatie en regelt passende ondersteuning. Om een medische oorzaak uit te sluiten kan de Centrale Zorgverlener adviseren een kinderarts of jeugdarts in te schakelen.

Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. Denk bijvoorbeeld aan psychische en psychosociale factoren of problemen in het gezin als gevolg van schulden of werkloosheid. Voor een duurzame verandering is daarom meer nodig dan alleen ondersteuning gericht op voeding, beweging en slaap.

Voor wie is Kind naar Gezonder Gewicht bedoeld? 

 • Kinderen in de leeftijd van 2-16 jaar 

 • Gezinnen die wonen in de gemeente Dordrecht of Zwijndrecht. Mogelijk volgen in de toekomst meerdere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.  

 • Er zijn meerdere problemen in het gezin onderliggend aan overgewicht.  

 • Er is motivatie om ermee aan de slag te gaan. 

Help je ons overgewicht onder kinderen aan te pakken? 

 • Kom je in aanraking met een kind dat overgewicht heeft, in een gezin waar meerdere problemen spelen? Maak het bespreekbaar of meld het gezin (met toestemming) aan bij de Centrale Zorgverlener in jouw gemeente.  

 • De Centrale Zorgverlener overlegt met jou over de beste aanpak voor dit gezin en plant een intakegesprek.  

 • Ben je niet zeker of een gezin bij deze gezinsaanpak past? Vraag dan eerst om een anoniem advies.  

Download hier de digitale KNGG folder

Wil je een gezin aanmelden? 

Mail (bij voorkeur via veilig mailen) naar kngg@jongjgz.nl. Vermeld in je mail:

 • Naam kind
 • Naam ouder/verzorger 
 • Woonplaats
 • E-mail of telefoonnummer ouder/verzorger

Meld hier een gezin aan

Wil je eerst meer informatie? Of direct contact met de Centrale zorgverlener in jouw gemeente? Onderaan deze pagina zie je wie de Centrale Zorgverleners zijn binnen Jong JGZ. 

Kind naar Gezonder Gewicht

Centrale zorgverleners Jong JGZ

Gemeente Dordrecht

Marije van Ouwerkerk
m.vanouwerkerk@jongjgz.nl | 06-20050442

Nisrine Meddouch

n.meddouch@jongjgz.nl | 06-83835827

Gemeente Zwijndrecht

Eline de Jonge
e.dejonge@jongjgz.nl | 06-27209436

Marloes Korstanje
m.korstanje@jongjgz.nl | 06-27209483

Jessica v/d Heuvel
j.vandenheuvel@jongjgz.nl | 06-82498223

Gemeente Papendrecht en Alblasserdam

Denise Stasse
d.stasse@jongjgz.nl | 06- 23670010

Gemeente Molenlanden

Joke van Schaaik

jo.vanschaaik@jongjgz.nl | 06-20946807

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Startend - Contactgegevens Centraal zorgverlener volgen later.

Gemeente Hoeksche Waard

Startend - Contactgegevens Centraal zorgverlener volgen later.


Kind naar Gezonder Gewicht is onderdeel van JOGG. JOGG werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd én aan passende ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas. Kijk voor meer informatie op kindnaargezondergewicht.nl.  

KNGG wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Samenwerkingspartners KNGG