Meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld

Kindermishandeling bestaat uit verschillende vormen van mishandeling en verwaarlozing. Als in een gezin kindermishandeling voorkomt, gaat het vaak om meerdere vormen.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld omdat je als ouder overspannen raakt of omdat je relatieproblemen hebt. Misschien zijn er vervelende dingen gebeurd en zie je het zelf even niet meer zitten. Of ben je daar zoveel mee bezig, dat je niet goed voor je kind kunt zorgen. Wat doe je dan?

De jeugdgezondheidszorg streeft er naar dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om thuis veilig op te groeien. Ook de jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en de doktersassistenten van Jong JGZ zijn hiervan op de hoogte en zij zijn verplicht om bedreiging van de veiligheid in een gezin te signaleren en in kaart te brengen. Zij maken hiervoor gebruik van de landelijke Meldcode Kindermishandeling/Huiselijk Geweld.

De meldcode is een stappenplan waarin de professional de signalen in kaart brengt, deze bespreekt met ouders en dan samen met ouders op zoek gaat naar een passende oplossing, met als doel dat kinderen veilig op kunnen groeien in het gezin.

Je mag als ouder ook zelf aan de bel trekken bij ons, als je ervaart dat je jouw kind niet het veilige thuis kunt bieden dat je zou willen. Het belang van je kind staat hierin altijd voorop! Je hoeft er niet alleen voor te staan: praat erover met iemand die je vertrouwt. De jeugdarts/jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau of school zijn altijd bereid om naar je te luisteren en mee te denken, zodat de veiligheid van je kind gewaarborgd kan worden.

Jong JGZ heeft daarnaast 4 aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld in dienst. Zij ondersteunen en adviseren de medewerkers van Jong JGZ bij moeilijke situaties.

Vergeet daarnaast niet dat de eigen huisarts, het CJG Breda, het sociaal wijkteam, maar ook de mensen van Veilig Thuis (0800-2000) je altijd advies willen geven en je willen helpen om de situatie te veranderen.

Gaat het niet om je eigen kind? Bel dan ook Veilig Thuis (0800-2000) om advies. Je bespreekt dan samen met een deskundige de situatie. Dat kan ook anoniem als je dat wilt.