Natuurlijk consultatiebureau

Jong JGZ voert in Breda het Natuurlijk Consultatiebureau uit op de locatie Hooghout in Breda. Het Natuurlijk Consultatiebureau sluit aan bij de wens van ouders om vanuit een holistische visie naar het kind/gezin te kijken. Daarnaast geven we complementaire (aanvullende) informatie en gaan we in gesprek met ouders over complementaire zorg aan gezonde kinderen als zij dit wensen. Het uitgangspunt blijft het basispakket jeugdgezondheidszorg. Het Natuurlijk Consultatiebureau is onderdeel van het regulier consultatiebureau. Onze dienstverlening is gratis. 

Onze benadering kent de volgende pijlers:

  1. Er is sprake van een gelijkwaardige professional-cliënt relatie waarin de ouder en het kind centraal staan en de arts/verpleegkundige meer als ondersteunende coach functioneert.
  2. De ouders hebben een actieve rol in het welbevinden van het kind en zijn/haar groei en ontwikkeling en veilig opgroeien. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van het kind en gezin betrokken.
  3. Reguliere adviezen worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire adviezen.

Wat is complementaire zorg?
Complementaire zorginterventies zijn die interventies binnen het (verpleegkundig) proces en de (verpleegkundige) praktijk, die toegepast worden op basis van natuurlijke therapieën om het zelfhelend vermogen van de patiënt te ondersteunen, stimuleren of activeren en waarbij de zorg betrekking heeft op de mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en sociale behoeften van de patiënt, zodat deze een staat van welbevinden kan (her-) winnen:’

Meer info: https://www.natuurlijkeoudersbreda.nl/natuurlijk-consultatiebureau.ht

Aanmelden
Woon je in Breda en heb je interesse om het Natuurlijk Consultatiebureau te bezoeken? Meld je aan via contact@jongjgz.nl (o.v.v. naam & geboortedatum kind en telefoonnummer).

Tip: meld je kind aan in de kraamweek. Dan kunnen we tijdig een intake voor het Natuurlijk Consultatiebureau met je inplannen.