Jong JGZ werkt mee aan gezonde leefomgeving Breda

Bredaas Lokaal Preventieakkoord

Samen met 32 andere partijen uit Breda ondertekenden wij onlangs het Bredaas Lokaal Preventieakkoord. Hierin staan meerdere afspraken over het stimuleren van gezondheid en het voorkomen en tegengaan van overgewicht.

Hiervoor hebben verschillende organisaties en professionals zoals huisartsen, kinderopvang, bedrijven, jeugdwerkers, zorg- en welzijnsorganisaties, sportaanbieders en voedingsdeskundigen met elkaar gesproken over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving en het voorkomen en tegengaan van overgewicht. Deze gesprekken hebben tot 28 werkafspraken geleid die zijn opgenomen in het akkoord.

Wat gaat Jong JGZ doen?
De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol in de preventieve zorg voor kinderen en jongeren. Vanuit die rol werken we mee aan de hieronder genoemde afspraken uit het preventieakkoord:

Afspraak 19a
Gemeente Breda gaat in gesprek met onder andere Avans Hogeschool, Stichting het EETschap, Surplus, Jeugdfonds Sport en Cultuur en de GGD over het terugdringen van overgewicht in de Hoge Vucht en hoe er op de ontwikkelingen in de wijk en behoefte van bewoners aangesloten kan worden. Ook Jong JGZ sluit hierbij aan.

Afspraak 19b
Bewonersinitiatieven vanuit het wijkplatformoverleg Hoge Vucht worden als het mogelijk is verbonden aan een gezondere leefstijl (gezond eten, bewegen en stoppen met roken). Jong JGZ helpt waar nodig of mogelijk bij het verder uitwerken van deze initiatieven.

Afspraak 19c
Jong JGZ denkt mee / geeft advies bij onderwerpen rondom ouder en kind. Denk aan onderwerpen zoals een gezond eet-,drink- en traktatiebeleid op scholen en kinderdagverblijven, het aanbieden van gezonde snacks bij speelpaleizen of bij de kinderboerderij.

Meer over Bredaas Lokaal Preventieakkoord
Het akkoord werd op 21 januari coronaproof door alle betrokken partijen getekend. Hoe dat eruit zag zie je in deze aftermovie.

Externe video URL