Aandacht voor laaggeletterdheid bij Jong JGZ

Moeder leest peuter voor

Jong JGZ biedt jeugdgezondheidszorg aan álle ouders en kinderen in Breda en Zuid-Holland Zuid. We vinden het daarom belangrijk om onze zorg toegankelijk te maken voor iedereen. Ook voor laaggeletterde ouders die moeite hebben met lezen of schrijven. Want als wij duidelijke informatie geven, kunnen zij beter zorgen voor hun kind. Zo krijgt elk kind de beste ontwikkelingskansen. 

Wat doet Jong JGZ aan laaggeletterdheid?

  • We maken onze communicatiemiddelen zo begrijpelijk mogelijk.
  • Onze professionals zijn geschoold om laaggeletterdheid te signaleren en bespreekbaar te maken. 
  • Laaggeletterde ouders verwijzen we door naar het Taalhuis bij hun in de buurt. 
  • We informeren ouders over het belangrijke voordeel van praten met je kind, boekjes lezen en Boekstart
  • We werken mee aan het VVE-traject (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor kinderen van 0-6 jaar die wat extra hulp kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling.

Ouders mogen het zeggen als wij niet duidelijk genoeg communiceren
Sinds kort hangt op onze consultatiebureaus in Breda de poster 'Wat zeg je?' Hiermee willen we het voor ouders makkelijker maken om het te zeggen als onze uitleg niet duidelijk is. Tegelijk is de poster voor onze professionals een reminder om laaggeletterdheid bij ouders te signaleren en te bespreken en hen door te verwijzen. De posters zijn te vinden in de wachtruimte en de spreekkamer. 

Als de ervaringen met de posters in Breda positief zijn komen ze ook te hangen op onze locaties in Zuid-Holland Zuid. 

Wat zeg je?

Jong JGZ is partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Goede gezondheidsvaardigheden zijn belangrijk voor het verbeteren of behouden van een goede gezondheid. Tot gezondheidsvaardigheden horen bijvoorbeeld goed kunnen lezen en schrijven. Bij Jong JGZ vinden we dit heel belangrijk. Daarom zijn we partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dit is een landelijk netwerk van zorg- en maatschappelijke organisaties voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. www.gezondheidsvaardigheden.nl/partners/jong-jgz/

Alliantie Gezondheidsvaardigheden