Jong JGZ verwelkomt Raad van Toezicht

Jong JGZ verwelkomt RvT

Sinds 1 januari 2022 is Jong JGZ afgesplitst van moederorganisatie Careyn en hiermee een zelfstandige JGZ-organisatie geworden. In dit proces van verzelfstandiging verwelkomt Jong JGZ een Raad van Toezicht die de toezichthoudende taak overneemt. Hierbij is gekeken naar een evenwichtige spreiding van deskundigheid onder de leden. De raad bestaat uit drie leden die zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het bestuur van Jong JGZ. Hun waardevolle kennis en ervaring in het bedrijfsleven en/of publieke sector zullen zij met passie inzetten voor onze missie om kinderen gezond en gelukkig te laten opgroeien.

“We zijn heel erg blij met de nieuwe Raad van Toezicht en de diverse achtergronden en expertises van de leden. Hierdoor zijn ze van grote meerwaarde voor de groei en ontwikkeling van onze jonge organisatie.” Manon Arts (directeur Jong JGZ)

Ton de Klerk (voorzitter)
Ton de Klerk (1959) heeft ruime ervaring met en kennis van inhoudelijke, organisatiekundige en bedrijfsmatige vraagstukken binnen de publieke sector en het sociaal domein (ook van het jeugddossier). Zowel aan de kant van overheden (Rijk en gemeenten) als van aanbieders. Deze ervaring zet hij graag in voor Jong JGZ, zodat management en medewerkers nog beter invulling kunnen geven aan hun ambities en doelen.

Ton de Klerk

Vinood Mangroelal
Vinood (1977) is Executive Vice President (Algemeen Directeur) van KPN Health. Vanuit deze, en eerdere rollen binnen KPN, heeft hij veel ervaring opgedaan over digitale transformatie in de zorg. Met de nadruk op het verhogen van werkplezier voor medewerkers en het faciliteren van zelfredzaamheid voor cliënten. Bij Jong JGZ zal Vinood zich als Lid Raad van Toezicht dan ook richten op de portefeuille digitalisering.  

Vinood Mangroelal

Kim Smit
Na jarenlange internationale werkervaring bij Shell en een bestuurdersfunctie bij het Leiden University Medical Center heeft Kim (1970) zich toegelegd op diverse toezichthoudende rollen. Altijd met maatschappelijke relevantie als rode draad. Zij zet haar brede ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering heel graag in om een bijdrage te leveren aan de missie van Jong JGZ om kinderen gezond en gelukkig te laten opgroeien.

Kim Smit