Samen bekijken we wat je nodig hebt

Wat gaat er goed en wat heb jij nog nodig? Tijdens een afspraak gaan we hierover samen in gesprek. We luisteren goed naar je vragen en behoeften en als het nodig is zoeken we samen passende hulp.

Onze professionals gebruiken de gespreksmethodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ). Daarbij wordt gekeken naar drie thema's:

  1. jouw ontwikkeling 
  2. jouw opvoeding 
  3. jouw omgeving 

We maken deze thema's zichtbaar via een kaart met plaatjes erop. Onder elk thema zie je mogelijke gespreksonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als gevoelens, contact met anderen, school of de band met je ouders. In gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige krijg je deze kaart dus te zien. Onze ervaring is dat deze methodiek goed helpt om samen in beeld te krijgen wat je nodig hebt.

Klik op het plaatje hieronder om de GIZ-kaart te vergroten en een uitleg per onderwerp te lezen. 

GIZ-kaart jongere