Voorzorg of Prézorg

Voorzorg
Voorzorg is een programma voor vrouwen tot 25 jaar (en hun partner) die zwanger zijn van hun eerste (levend geboren) kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Voorzorg bestaat uit een intensief programma van huisbezoeken door een ervaren Voorzorgverpleegkundige. De huisbezoeken beginnen in de zestiende week van de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt gemiddeld op twee huisbezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. Gedurende de laatste vier maanden neemt het aantal huisbezoeken af met één keer per maand. De huisbezoeken duren 1 tot 1½ uur. Het programma is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden.

Prézorg
Prézorg is een programma voor zwangere vrouwen (en hun partner) die niet in aanmerking komen voor begeleiding en ondersteuning vanuit het programma Voorzorg, maar wel behoefte hebben aan een steuntje in de rug. De ondersteuning vanuit Prézorg wordt geleverd door jeugdverpleegkundigen van Jong JGZ.