Overdracht digitaal dossier

Ik wil dat het dossier van mijn kind wordt overgedragen naar een andere jgz-organisatie. 
Dat kan. Je kunt zelf een verzoek doen door telefonisch contact op te nemen met ons. Dit is de snelste manier. 
Soms krijgen wij het verzoek tot overdracht van dossier van de organisatie die de zorg overneemt.
De procedure om een dossier op te vragen of over te dragen, neemt een aantal dagen in beslag. Careyn hecht aan privacy; wij willen ten allen tijden voorkomen dat gegevens onterecht worden opgevraagd of overgedragen. Dit betekent dat het betreffende team Jeugdgezondheidszorg moet na gaan of er toestemming is voor overdracht. Als er geen toestemming is, wordt deze alsnog per telefoon of per brief gevraagd. Wanneer er toestemming is, wordt het dossier overgedragen naar de nieuwe organisatie.

Waarom moet ik toestemming geven om gegevens te delen?
Je hoeft alleen toestemming te geven wanneer het gaat om zorgverleners buiten de Jeugdgezondheidszorg van Careyn. Careyn hecht aan privacy en volgt alle regelgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Wie zegt dat je van deze organisatie bent als ik gebeld wordt voor toestemming van overdracht van het dossier van mijn kind?
Buiten de Jeugdgezondheidszorg van Careyn heeft niemand toegang tot de digitale dossiers. Derden zullen je deze vraag dus niet stellen. Wanneer je het niet vertrouwd, kun je contact opnemen met Jeugdgezondheidszorglocatie of het bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg.

Heb ik zelf recht op inzage in het dossier van mijn kind?
Totdat je kind 12 jaar is, heb je recht op inzage wanneer je het ouderlijk gezag hebt. Je mag ook gegevens laten wijzigen of verwijderen. Wanneer je een kopie van het dossier wilt hebben of wilt inzien, kun je een aanvraag doen via telefoon of mail. 

Waarom bel je mijn kind voor toestemming?
a.       Jonger dan 12 jaar
Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar vragen wij alleen toestemming aan de ouder(s).

b.      Tussen 12 en 16 jaar
In de privacywet staat dat kinderen tussen 12 en 16 jaar samen met de ouder beslissen over overdracht. Wanneer jij of je kind twijfelt, is het goed om samen in gesprek te gaan en de eventuele consequenties van wel of geen toestemming geven. Het kind heeft hierin de laatste stem.

c.       Ouder dan 16 jaar
Volgens de privacywet zijn kinderen van 16 jaar en ouder zelfstandig bevoegd om toestemming te geven. 

Mijn kind gaat naar het speciaal onderwijs en krijgt zorg van meerdere hulpverleners. Hoe zit het dan met het vragen van toestemming?
Alle zorgverleners hebben een eigen dossier en moeten dus afzonderlijk toestemming vragen. Jeugdgezondheidszorg vraagt toestemming voor het Kidos kinddossier.