Communicatietoolbox Prenataal huisbezoek JGZ

Sinds 1 juli 2022 biedt Jong JGZ een prenataal huisbezoek aan zwangeren in een (potentieel) kwetsbare situatie. Dit komt voort uit de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid die op 22 juni 2021 door de Tweede Kamer aangenomen is. In deze wet staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek (PHB) door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden.

Communicatietoolbox
Om eenduidig te informeren over het prenataal huisbezoek heeft Jong JGZ een communicatietoolbox ontwikkeld. Alle communicatiemiddelen in deze box kunt u binnen uw eigen organisatie gebruiken. U kunt de toolbox hieronder downloaden.

Communicatietoolbox PHB Zuid-Holland Zuid

Communicatietoolbox PHB BREDA

Contact
Heeft u nog vragen over de middelen uit de communicatietoolbox Prenataal huisbezoek JGZ? Mail dan naar communicatie@jongjgz.nl.