Onderzoeken op school

Op het voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs bieden we alle leerlingen één of twee keer een preventief gezondheidsonderzoek aan. Tijdens dit onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige hoe het gaat met de groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind. 

Gezondheidsonderzoeken op school

Waarom een gezondheidsonderzoek?
Tijdens een gezondheidsonderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige uit het JGZ-team op school hoe het gaat met de gezondheid van je kind. We kijken bijvoorbeeld naar lengte en gewicht, lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, pesten en school. Mogelijke problemen sporen we op deze manier vroeg op. 

Lees hieronder hoe en op welk moment we je kind een gezondheidsonderzoek aanbieden op het voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs. 

Onderzoeken op het voortgezet speciaal onderwijs

Wanneer ontvangt je kind een uitnodiging?

 • In de onderbouw (cluster 3 en 4). Alleen als er nog niet eerder een onderzoek is geweest of als dit langer dan twee jaar is geleden. Of als jij of je kind aangeven hier behoefte aan te hebben.

 • In de bovenbouw (cluster 4)

Wat doen we in de onderbouw?

 • Heeft je kind nog niet eerder een gezondheidsonderzoek gehad? Of is het laatste onderzoek langer dan twee jaar geleden? Dan krijgt je kind opnieuw een onderzoek aangeboden.
 • Is het laatste onderzoek dat je kind heeft gehad korter dan twee jaar geleden? Dan nemen we contact met je op. Hebben jij of je kind op dat moment vragen over gezondheid of opgroeien? Geef dit dan gerust aan. Dan kijken we samen hoe we jullie verder kunnen helpen. 

Wat doen we in de bovenbouw?
Alle leerlingen uit cluster 4 krijgen een preventief gezondheidsonderzoek aangeboden. Tijdens dit onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige hoe het gaat met de groei en ontwikkeling van je kind. Jouw kind ontdekt hoe gezond hij/zij leeft en krijgt advies. 

 • Je kind krijgt een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Je kind mag zelf aangeven over welke onderwerpen hij/zij het wil hebben. Hierbij worden onderwerpen uit de gespreksmethodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) gebruikt. Lees hier meer over GIZ.

 • Ook worden de lengte en gewicht van je kind gemeten.  

Uitslag

 • Kinderen jonger dan 16 jaar: na het onderzoek krijgt je kind een uitslagenbrief mee naar huis. Deze brief is bedoeld voor jou. Hierin lees je hoe het onderzoek is gegaan. Als er bijzonderheden zijn die we met jou willen delen, doen we dat alleen met toestemming van jouw kind. 
 • Kinderen van 16 jaar en ouder: in overleg met je kind worden alleen mogelijke bijzonderheden aan jou doorgegeven. 

Privacy
De gegevens uit het onderzoek worden alleen bekeken door het JGZ-team. Alléén als het nodig is én met toestemming van jou en/of je kind, bespreken we de uitslag met de zorgcoördinator van school.

De uitslag van het onderzoek wordt opgeslagen in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, het medisch dossier van je kind.

Onderzoeken op het Praktijkonderwijs

Wanneer ontvangt je kind een uitnodiging?
Je kind wordt twee keer uitgenodigd. Eén keer in de onderbouw en één keer in de bovenbouw. 

Hoe gaat het onderzoek?

 • In de klas vult je kind de online vragenlijst Jij en je gezondheid in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl (roken, alcohol, voeding, bewegen), pesten en school. De vragenlijst is speciaal voor leerlingen in het Praktijkonderwijs. 
 • Na het invullen van de vragenlijst ontvangt je kind een advies via een persoonlijk gezondheidsprofiel. Hierin staan ook handige websites met betrouwbare informatie over de onderwerpen uit de vragenlijst.
 • Na het invullen van de vragenlijst gaat de jeugdverpleegkundige samen met je kind in gesprek over de antwoorden uit de vragenlijst. Dit gebeurt onder schooltijd. Natuurlijk kan je kind ook altijd zelf vragen om een gesprek.
 • De assistente uit het JGZ-team meet de lengte en het gewicht van je kind op school. Als het nodig is wordt ook de bloeddruk gemeten. In de onderbouw test zij ook de ogen en het gehoor.
 • \We vragen de mentor om een observatielijst in te vullen. Hij of zij ziet namelijk hoe het op school gaat met je kind.

Uitslag

 • Kinderen jonger dan 16 jaar: na het onderzoek krijgt je kind een uitslagenbrief mee naar huis. Deze brief is bedoeld voor jou. Hierin lees je hoe het onderzoek is gegaan. Als er bijzonderheden zijn die we met jou willen delen, doen we dat alleen met toestemming van jouw kind. 
 • Kinderen van 16 jaar en ouder: in overleg met je kind worden alleen mogelijke bijzonderheden aan jou doorgegeven. 

Privacy
De gegevens uit het onderzoek worden alleen bekeken door het JGZ-team. Alléén als het nodig is én met toestemming van jou en/of je kind, bespreken we de uitslag met de zorgcoördinator van school.

De uitslag van het onderzoek wordt opgeslagen in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, het medisch dossier van je kind.

Ook buiten de onderzoeken op school staan we voor je klaar!

We doen meer dan alleen gezondheidsonderzoeken. Je kunt altijd bij het JGZ-team op school terecht voor vragen en advies. Over bijvoorbeeld het gedrag, de gezondheid of ontwikkeling van je kind. Of bij onzekerheden over het ouderschap of de opvoeding. 

Contact

JouwGGD