Speciaal onderwijs

Elk kind dat de overstap maakt naar een school voor speciaal onderwijs krijgt een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts:

  • We vragen jou om een vragenlijst in te vullen. Hierin staan algemene vragen over de gezondheid en ontwikkeling van je kind.
  • Samen met jou en je kind kijken we hoe het gaat. Als het nodig is bespreken we samen de mogelijkheden voor extra onderzoek. Zoals een onderzoek op indicatie en/of een kortdurende begeleiding. 

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we jou en school zo goed mogelijk adviseren over de begeleiding die je kind nodig heeft. 

Speciaal Voortgezet Onderwijs 
De gezondheidsonderzoeken op het Speciaal Voortgezet Onderwijs gaan zo veel mogelijk zoals op de middelbare school. Als het nodig wijken we hier vanaf.