Onderzoeken op school

Op de middelbare school, het voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs bieden we alle leerlingen één of twee keer een preventief gezondheidsonderzoek aan. Tijdens dit onderzoek kijkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hoe het gaat met de groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind. 

Jeugdverpleegkundige en leerling maken een praatje in de gang van een middelbare school

Gaat je kind naar het voortgezet speciaal onderwijs of Praktijkonderwijs?
Lees hier hoe en op welk moment we jouw kind een gezondheidsonderzoek aanbieden.

Gaat je kind naar een reguliere middelbare school?
Lees hieronder meer over gezondheidsonderzoeken op de middelbare school.

Onderzoeken op de middelbare school

Waarom een gezondheidsonderzoek?
Tijdens een gezondheidsonderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige uit het JGZ-team op school hoe het gaat met de gezondheid van je kind. Jouw kind ontdekt hoe gezond hij/zij leeft en krijgt advies. We kijken bijvoorbeeld naar lengte en gewicht, lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, pesten en school. Mogelijke moeilijkheden sporen we op deze manier vroeg op. 

Het onderzoek gebeurt op school. Als ouder/verzorger ben je hier niet bij aanwezig. 

Wanneer ontvangt je kind een uitnodiging?
Je kind wordt twee keer uitgenodigd. Eén keer in de onderbouw en één keer in de bovenbouw. Dit geldt voor VMBO, Mavo, Havo en VWO. 

Hoe gaat het onderzoek?

  • In de klas vult je kind de online vragenlijst Jij en je gezondheid in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl (roken, alcohol, voeding, bewegen), pesten en school.
  • Na het invullen van de vragenlijst ontvangt je kind een advies in de vorm van een persoonlijk gezondheidsprofiel. Hierin staan ook handige websites met betrouwbare informatie over de onderwerpen uit de vragenlijst.
  • Als het nodig is gaat de jeugdverpleegkundige samen met je kind in gesprek over de antwoorden uit de vragenlijst. Dit gebeurt onder schooltijd. Natuurlijk kan je kind ook zelf vragen om een gesprek.
  • De assistente uit het JGZ-team meet de lengte en het gewicht van je kind. Als het nodig is wordt ook de bloeddruk gemeten.
  • We vragen de mentor om een observatielijst in te vullen. Hij of zij ziet namelijk hoe het op school gaat met je kind.

Uitslag

  • Kinderen jonger dan 16 jaar: na het onderzoek krijgt je kind een uitslagenbrief mee naar huis. Deze brief is bedoeld voor jou. Hierin lees je hoe het onderzoek is gegaan. Als er bijzonderheden zijn die we met jou willen delen, doen we dat alleen met toestemming van jouw kind. 
  • Kinderen van 16 jaar en ouder: in overleg met je kind worden alleen mogelijke bijzonderheden aan jou doorgegeven. 

Privacy
De gegevens uit het onderzoek worden alleen bekeken door het JGZ-team. Alléén als het nodig is én met toestemming van jou en je kind, bespreken we de uitslag met de zorgcoördinator van school.

De uitslag van het onderzoek wordt opgeslagen in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, het medisch dossier van je kind.

Ook buiten de onderzoeken op school staan we voor je klaar!

We doen meer dan alleen gezondheidsonderzoeken. Je kunt altijd bij het JGZ-team op school terecht voor vragen en advies. Over bijvoorbeeld het gedrag, de gezondheid of ontwikkeling van je kind. Of bij onzekerheden over het ouderschap of de opvoeding. 

Contact

JouwGGD