Onderzoeken op de middelbare school

Op de middelbare school bieden we alle leerlingen twee keer een preventief gezondheidsonderzoek aan. Tijdens dit onderzoek kijkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hoe het gaat met de groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind. 

Middelbare school kinderen

Waarom een gezondheidsonderzoek?
Tijdens het onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige uit het JGZ-team op school hoe het gaat met de gezondheid van je kind. Jouw kind ontdekt hoe gezond hij/zij leeft en krijgt advies. We kijken onder andere naar lengte en gewicht, lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefgewoonten, lekker in je vel zitten, pesten en school. Door mogelijke problemen vroeg op te sporen, kunnen we op tijd samen met jou en je kind een oplossing zoeken.

Het onderzoek gebeurt op school. Als ouder/verzorger ben je hier niet bij aanwezig. 

Wanneer ontvangt je kind een uitnodiging?

  • Klas 1 en 3 (VMBO, Mavo) 
  • Klas 2 en 4 (Havo, VWO)

Hoe gaat het onderzoek?

  • In de klas vult jouw kind de online vragenlijst Jij en je gezondheid in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefgewoonten (roken, alcohol, voeding, bewegen), lekker in je vel zitten, pesten en school.
  • Na het invullen van de vragenlijst ontvangt je kind een advies in de vorm van een persoonlijk gezondheidsprofiel. Hierin staan ook handige websites met betrouwbare informatie over de onderwerpen uit de vragenlijst.
  • Als het nodig is gaat de jeugdverpleegkundige samen met jouw kind in gesprek over de antwoorden uit de vragenlijst. Dit gebeurt onder schooltijd. Natuurlijk kan je kind ook zelf vragen om een gesprek.
  • De assistente van Jong JGZ meet de lengte en het gewicht van je kind op school. Als het nodig is wordt ook de bloeddruk gemeten.
  • We vragen de mentor om een observatielijst in te vullen. Hij of zij ziet namelijk hoe het op school gaat met jouw kind.

Uitslag

  • Kinderen jonger dan 16 jaar: na het onderzoek krijgt je kind een uitslagenbrief mee naar huis. Deze brief is bedoeld voor jou. Hierin lees je hoe het onderzoek is gegaan. Als er bijzonderheden zijn die we met jou willen delen, doen we dat alleen met toestemming van jouw kind. 
  • Kinderen van 16 jaar en ouder: in overleg met je kind worden alleen mogelijke bijzonderheden aan jou doorgegeven. 

Privacy
De gegevens uit het onderzoek en de online vragenlijst worden alleen bekeken door de jeugdverpleegkundige. Alléén als het nodig is én met toestemming van jou en/of je kind, wordt de uitslag besproken met de zorgcoördinator van school.

De uitslag van het onderzoek wordt opgeslagen in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, het medisch dossier van je kind.

Ook buiten de onderzoeken op school staan we voor je klaar!

We doen meer dan alleen gezondheidsonderzoeken. Je kunt altijd bij het JGZ-team op school terecht voor vragen en advies. Over bijvoorbeeld het gedrag, de gezondheid of ontwikkeling van je kind. Of bij onzekerheden over het ouderschap of de opvoeding. 

Contact

JouwGGD