Administratie vaccinatiegegevens

Alle zwangeren en kinderen in Nederland kunnen gratis worden gevaccineerd tegen een aantal ernstige infectieziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) organiseert dit via het landelijke Rijksvaccinatieprogramma. Zij informeert zwangeren en ouders over de vaccinaties uit dit programma en stuurt de uitnodigingen. De jeugdgezondheidszorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. In Breda en Zuid-Holland Zuid is dat Jong JGZ.   

Waar wordt opgeslagen welke vaccinaties een zwangere of kind heeft gekregen? 

  • In het Digitaal Dossier JGZ, het digitale medische dossier van jou als zwangere of je kind.
  • Op de papieren vaccinatiekaart van je kind. (de meeste ouders bewaren deze in de groene Groeigids).
  • Met jouw toestemming ook landelijk bij het RIVM

Waarom is het belangrijk dat het RIVM weet welke vaccinaties een zwangere of kind heeft gehad?
Het RIVM kan verschillende taken alleen (goed) doen als bekend is welke vaccinaties je kind precies heeft gekregen.

  • Met deze kennis kan het RIVM je kind op het juiste moment uitnodigen voor vaccinaties.
  • Als het RIVM niet weet dat je kind niet gevaccineerd is blijf je uitnodigingen en herinneringen ontvangen. 
  • Het RIVM kan je een kopie van het vaccinatiebewijs van je kind geven als je daarom vraagt. 

Het RIVM gebruikt de gegevens ook om de kwaliteit van het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccins te meten en om te bepalen welk percentage van de kinderen in Nederland gevaccineerd is. Als een infectieziekte uitbreekt, is het namelijk heel belangrijk om te weten hoeveel kinderen beschermd zijn, zodat bekend is of er kans op verspreiding is en of maatregelen nodig zijn. 

Met jouw toestemming delen we de vaccinatiegegevens graag met het RIVM
De jeugdarts of jeugdverpleegkundige zal hier naar vragen op het moment dat jij als zwangere of je kind een vaccinatie komt halen. Je kunt jouw toestemming online aan ons doorgeven via het ouderportaal

Aan wie vragen we toestemming?

  • Zwangeren
  • Kinderen tot 12 jaar: we vragen alleen ouders toestemming 
  • Kinderen tussen 12 en 16 jaar: we vragen toestemming aan ouder en kind 

  • Jongeren vanaf 16 jaar: we vragen alleen toestemming aan de jongere 

Welke gegevens geven we door aan het RIVM?
Het gaat om de vaccinatiegegevens en persoonsgegevens. Welke gegevens dit precies zijn lees je op de RIVM-website. 

Je kunt jouw toestemming altijd wijzigen op een later moment
Gegeven toestemming kun je later altijd intrekken. Ook kun je alsnog toestemming geven als je die eerder niet gaf. Dit gaat dan wel met terugwerkende kracht. Dus de toestemming geldt dan ook voor eerder gegeven vaccinaties waar toen nog geen toestemming voor was.