Onderzoeken op het Speciaal (Basis)onderwijs

Maakt je kind de overstap naar het Speciaal (Basis)onderwijs? Dan krijgt hij/zij een preventief gezondheidsonderzoek aangeboden. In dit onderzoek kijkt de jeugdarts of het allemaal goed gaat met de groei en ontwikkeling van je kind.  

JGZ_Basisschool

Waar kijken we naar tijdens een gezondheidsonderzoek? 
We kijken bijvoorbeeld naar: groei/ontwikkeling, gehoor, gezichtsvermogen, motoriek, houding, spraak/taalontwikkeling, gedrag, opvoeding, weerbaarheid en functioneren op school.

Hoe gaat een gezondheidsonderzoek?

  • Voor een goed beeld van de gezondheid van je kind vragen we je om vooraf een online vragenlijst in te vullen via het ouderportaal

  • De assistente uit het JGZ-team meet de lengte en gewicht van je kind. Ook test zij de ogen en het gehoor. 

  • We vragen de leerkracht van je kind om een observatielijst in te vullen. 
  • Tenslotte nodigen we jou en je kind uit voor een afspraak met de jeugdarts. Hij/zij bespreekt met jou de uitkomsten van de hierboven genoemde punten. Zijn er onderwerpen die je zelf graag wilt bespreken? Geef dit gerust aan. De jeugdarts denkt graag met je mee! Om samen in beeld te krijgen wat je kind nodig heeft gebruiken onze professionals de gespreksmethodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ). Lees hier meer over GIZ
  • Na dit onderzoek overlegt de jeugdarts met je of een volgende afspraak nodig is. 

Uitnodiging 
De uitnodiging voor het onderzoek wordt uitgedeeld in de klas of je krijgt deze thuisgestuurd. Hierin lees je ook hoe je de online vragenlijst kunt invullen. 

Waar is het gezondheidsonderzoek? 
De onderzoeken gebeuren op school en soms op een van onze locaties. Als ouder/verzorger ben je hierbij aanwezig. 

Wat gebeurt er met de uitslag?
De resultaten uit de metingen en vragenlijsten worden toegevoegd aan het Digitaal Dossier JGZ van je kind. 

Ook buiten de onderzoeken op school staan we voor je klaar!

We doen meer dan alleen gezondheidsonderzoeken (intrede-onderzoeken). Je kunt altijd bij het JGZ-team op school terecht voor vragen en advies. Over bijvoorbeeld het gedrag, de gezondheid of ontwikkeling van je kind. Of bij onzekerheden over het ouderschap, de opvoeding of verzorging. 

JGZ op school