Onderzoeken op school

Op de basisschool en het Speciaal (Basis)onderwijs nodigen we alle kinderen uit voor een preventief gezondheidsonderzoek. In dit onderzoek kijkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige of het allemaal goed gaat met de groei en ontwikkeling van je kind.  

Jeugdverpleegkundige heeft gesprek met kind uit groep 7 en moeder

Gaat je kind naar het Speciaal (Basis)onderwijs?
Lees hier hoe en op welk moment we jouw kind een gezondheidsonderzoek aanbieden op het Speciaal (Basis)onderwijs.  

Gaat je kind naar een reguliere basisschool? 
In groep 2 en groep 7 krijgen alle leerlingen een gezondheidsonderzoek aangeboden. Afhankelijk van de groep kijken we bijvoorbeeld naar: groei/ontwikkeling, gehoor, gezichtsvermogen, motoriek, houding, spraak/taalontwikkeling, gedrag, opvoeding, weerbaarheid en functioneren op school. 

LET OP: we werken aan een vernieuwde dienstverlening. Hierdoor zien de onderzoeken op school er in onze actuele dienstverlening mogelijk anders uit.

Wat doen we in groep 2?

  • Voor een goed beeld van de gezondheid van je kind vragen we je om vooraf een online vragenlijst in te vullen via het ouderportaal

  • De assistente uit het JGZ-team meet de lengte en gewicht van je kind. Ook test zij de ogen en het gehoor. 

  • We vragen de leerkracht van je kind om een observatielijst in te vullen. 
  • Tenslotte nodigen we jou en je kind uit voor een afspraak met de jeugdarts. Hij/zij doet motorisch onderzoek en bespreekt met jou de uitkomsten van de hierboven genoemde punten. Zijn er onderwerpen die je zelf graag wilt bespreken? Geef dit gerust aan. De jeugdarts denkt graag met je mee! Om samen in beeld te krijgen wat je kind nodig heeft gebruiken onze professionals de gespreksmethodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ). Lees hier meer over GIZ

Wat doen we in groep 7?

  • Voor een goed beeld van de gezondheid van je kind vragen we je om vooraf een online vragenlijst in te vullen via het ouderportaal

  • De assistente uit het JGZ-team meet de lengte en gewicht van je kind. Als het nodig is wordt ook de bloeddruk gemeten. 

  • We vragen de leerkracht van je kind om een observatielijst in te vullen. 
  • De jeugdverpleegkundige bekijkt alle resultaten uit de hierboven genoemde punten. Via een brief hoor je hoe het onderzoek is gegaan. Als het nodig is belt de jeugdverpleegkundige jou om de resultaten te bespreken. Zijn er onderwerpen die je zelf graag wilt bespreken? Geef dit gerust aan. De jeugdverpleegkundige denkt graag met je mee! Om samen in beeld te krijgen wat je kind nodig heeft gebruiken onze professionals de gespreksmethodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ). Lees hier meer over GIZ

Uitnodiging 
De uitnodiging voor het onderzoek wordt uitgedeeld in de klas of je krijgt deze thuisgestuurd. Hierin lees je ook hoe je de online vragenlijst kunt invullen. 

Waar is het gezondheidsonderzoek? 
De onderzoeken gebeuren op school en soms op een van onze locaties.

Wat gebeurt er met de uitslag?
De resultaten uit de metingen en vragenlijsten worden toegevoegd aan het Digitaal Dossier JGZ van je kind. 

 

Ook buiten de onderzoeken op school staan we voor je klaar!

We doen meer dan alleen gezondheidsonderzoeken. Je kunt altijd bij het JGZ-team op school terecht voor vragen en advies. Over bijvoorbeeld het gedrag, de gezondheid of ontwikkeling van je kind. Of bij onzekerheden over het ouderschap, de opvoeding of verzorging. 

Contact

Jeugdverpleegkundige is in gesprek met leerling uit groep 7 en gebruikt hierbij een praatplaat