Schoolgaand kind

Hoe verloopt de zorg voor je kind na het consultatiebureau?
Zowel op de basisschool, de middelbare school, het speciaal onderwijs en de eerste jaren op het MBO kijkt de afdeling JGZ van de GGD West-Brabant mee met de groei en ontwikkeling van je kind. Naast het aanbieden van periodieke gezondheidsonderzoeken en vaccinaties denken zij graag met jou en je kind mee over onder andere zindelijkheid, slaapproblemen, leerproblemen, verslavingsproblematiek, sexting, gamegedrag, seksuele ontwikkeling, enz. Zo worden de groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind gevolgd tot hij of zij 18 jaar is geworden.

Aan iedere school is een JGZ-team verbonden dat bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Neem bij vragen gerust contact op met het JGZ-team op de school van je kind.

Kijk voor meer informatie op www.ggdwestbrabant.nl/jeugdgezondheidszorg.