Basisschool

Ouders/opvoeders van leerlingen van het basisonderwijs (5-6 jaar en 10-11 jaar) vullen op verzoek van de jeugdgezondheidszorg een vragenlijst in over de gezondheid en ontwikkeling van hun kind. Het gaat om een digitale vragenlijst die je invult via het ouderportaal Mijn Kind in Beeld. Je ontvangt van ons een verzoek deze vragenlijst in te vullen.

Bekijk hier een instructiefilmpje om je wegwijs te maken in het ouderportaal Mijn Kind in Beeld en de digitale vragenlijst.

5-6 jaar
Tijdens de afspraak met de jeugdarts is aandacht voor de volgende zaken:

  • De assistente meet de lengte en het gewicht van je kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren (dit kan enkele dagen voorafgaand aan de afspraak zijn).
  • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van je kind vragen wij je de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.De antwoorden uit deze vragenlijst nemen we op in het digitaal dossier van je kind en worden vertrouwelijk behandeld.
  • De leerkracht van je kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
  • Daarna volgt een afspraak met de jeugdarts. Tijdens deze afspraak wordt motorisch onderzoek gedaan en worden de uitkomsten van de metingen, de lijst van de leerkracht en de antwoorden van de ingevulde vragenlijst doorgenomen. Tevens is er tijd om zaken te bespreken die voor jou als ouder/verzorger op dat moment belangrijk zijn.

10-11 jaar
We hebben met alle kinderen van 10-11 jaar en hun ouders/verzorgers contact. Dit contactmoment bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van je kind. Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
  • De leerkracht van je kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
  • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van je kind vragen we je de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  • De jeugdverpleegkundige screent de ingevulde vragenlijsten, observatielijsten en metingen. Zij neemt contact met je op als je hebt aangegeven daar behoefte aan te hebben, wanneer zij vragen heeft of nog iets met je wil bespreken. De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van je kind en worden vertrouwelijk behandeld.

Je ontvangt de uitslag van het onderzoek via een uitslagenbrief. De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de meting kunnen aanleiding zijn om jou en je kind uit te nodigen voor een vervolgafspraak.